אגרת מספר 6 מתאריך 18/9/2014

הורים יקרים,

שנת הלימודים על אתגריה המיוחדים החלה. הלימודים מתקיימים כסדרם בחדווה בכל
כיתות בית הספר. המערכת כולה מתייצבת אט אט, תקופת החגים קרבה ואנו תקווה כי
אחריה נכנס לשגרת לימודים טובה ורגועה.
שתי כיתות א' חדשות הצטרפו השנה לבית הספר וכל ילדי בית הספר יקבלו אותן בטקס
המסורתי ביום שישי 19.9.14 בשעה 09:00 ברמת אפעל. הטקס יהווה גם מפגש ראשון
השנה לכלל ילדי בית הספר, משני המתחמים. נשמח לראות את כולכם בטקס.
צוות כלל מורי בית הספר ממשיך בפגישותיו השבועיות ופועל בשיתוף פעולה.
אנו מבקשים באגרת זו, לעדכן אתכם אודות פעילות בית הספר בשני המתחמים, נושאים
כלליים והתקדמות פרויקט הבניה.
מתחם רמת אפעל
כידוע, כיתות א' – ה' החלו את שנת הלימודים במתחם רמת אפעל.
 צוות פדגוגי: בנוסף לצוות הפדגוגי של כלל מורי בית הספר, הוקם צוות לטיפול פדגוגי
שוטף ברמת אפעל, בראשות דאלי, מחנכת כיתה ב'. צוות זה נפגש לדיון והתבוננות
בצרכי בית הספר במתחם ופועל למציאת פתרונות. במקביל הוקם צוות האחראי על
טיפול בחצר בית הספר. בעקבות זאת, מופעלות במתחם הפסקות מדורגות (כדי להקל
על העומס בחצר), הוגדרו מסלולי בוקר (גם אליהם היציאה מדורגת) והוגדרו צרכים
נוספים לחצר, אשר נמצאים בטיפול (הכשרת מגרש הכורכר, בניית פינה לילדי א'-ב'
וכו').
 נוהל בדיקת נוכחות: אנו מחדשים את נוהל בדיקת נוכחות תלמידים, שמטרתו בדיקה
שכל ילד שנשלח לבית הספר אכן הגיע אליו. נוהל זה דורש שיתוף פעולה שלכם
ההורים והוא תנאי להצלחתו.
במסגרת הנוהל, מחנך הכיתה או המורה המלמד בשיעור הראשי יבדוק נוכחות
ויעביר למזכירות דף ובו מסומנים התלמידים הנעדרים מהכיתה ושסיבת היעדרותם
לא ידועה.
מזכירות ביה"ס תתקשר להורי התלמידים הללו בכדי לברר את סיבת ההיעדרות.
דיווח על נוהל היעדרות – כל מחנך יגדיר להורי כיתתו את הדרך בה ניתן להודיע לו,
מספיק זמן מראש, על היעדרות צפויה.
 השבוע התקיים במקום סיור בראשות מנכ"ל העירייה וצוותו. בעקבות הביקור, ייבדק
פתרון למגרש הכורכר, ייסלל שביל גישה משער בית הספר לכניסה הצפונית, יוספו
ברזיות בחצר ויוצבו שלטים המבקשים שלא לחנות במפרצי החניה מחוץ לשער בית
הספר.
 מפרצי החניה: אנו מבקשים לא לחנות במפרצי החניה שנמצאים מחוץ לשער בית
הספר. מפרצים אלה צריכים להיות פנויים לאוטובוסים של ההסעה.

 כניסה לבית הספר בשעות הצהרים: בכדי לאפשר את סיומו המלא של יום הלימודים
אנו מבקשים מההורים שלא להיכנס למתחם לפני השעה 13:05.
מתחם זומר
מתחם זומר בו לומדות כיתות ו' – ח' וכיתות התיכון, פתח את השנה עם חצר קטנה אבל עם
דשא ירוק יותר.
 הכשרת בית הספר לפתיחת הלימודים: לקראת פתיחת השנה, הוכשר מתחם בית
הספר לקבלת התלמידים, בעזרת ילדי כיתה ח', ילדי התיכון, מורים והורים. קירות
בית הספר נצבעו, הונח דשא במתחם ה"בוציה" ו"נסלל" שביל חצץ המשמש גם
לחניית האופניים המפוארת.
 השנה נפתחה בתחושה שונה מתמיד בשל ההפרדה מהכיתות הצעירות.  
נראה שהילדים, לומדים את המצב החדש ומסתגלים, וכבר אפשר לראות חבורות
של "נוער" יושבות על הדשא.
 קבלת שבת משותפת נערכה לכיתות ו' – ח'.  הדלקנו נרות, שרנו שירים, והתבוננו
קצת על "המצב" החדש.
 סיור מנכ"ל העירייה: גם במתחם זומר צפוי להיערך סיור של העירייה וצוותו להצגת
בעיות שטרם קיבלו מענה השלמת שער חירום, מציאת פתרון לפחי הזבל, התקנת
תאורה ועוד.
פרויקט הבינוי
 פרויקט הבינוי עבר בשבועות האחרונים אישור מחדש אצל ראש העיר וצוותו
במסגרת המהלך נדרשנו לקצץ כ- 10% – 15% מתקציב הבינוי. בעקבות זאת,
התקיימו ישיבות יחד עם אדריכל הפרויקט ונקבע קיצוץ כך שלא יפגעו שטח הבינוי
והצרכים הפדגוגיים.
 כפי שכבר עדכנו, נבחר קבלן לפרויקט והבניה צפויה להתחיל אחרי החגים. לקראת
הבניה יבצע הקבלן חיזוקים נוספים בגדר ההפרדה שנבנתה במהלך הקיץ.
כללי
 ביטחון: לכל אחד ממתחמי בית הספר מונה אחראי בטחון. איציק שכן טוב בזומר,
ונועה פוסק ברמת אפעל. שני האחראים עברו השתלמות של העירייה והם האחראים
על נושא זה בבית הספר.
עם תחילת שנת הלימודים נערכו בשני המתחמים תרגילים להתנהגות
במקרה של חירום. תוצאות התרגילים הועברו לקב"ט העירייה.
 הסעות: השנה החלה עם תקופת הרצה למערך ההסעות שנבנה בקיץ. בסה"כ
המערך עובד טוב. לכל אזור ממנו יוצאת הסעה, מונה רכז אזורי המשמש גם
ככתובת לפניות בכל הנוגע להסעה ומסייע בתפעול ההסעות יחד עם רכז ההסעות.
יחד עם זאת, כבר עתה, לפני תום תקופת ההרצה, נעשתה הערכת מצב
ובעקבותיה נערכו מספר שינויים במערך. נושאים נוספים שעלו ועולים
במהלך השבועות הנוכחיים יטופלו עם סיום תקופת ההרצה.

קו פתוח לפניות
אנו מזכירים כי עומד לרשותכם קו פתוח לפניות בנושאי בטיחות או כל נושא אחר שאינו
פדגוגי.
במתחם ברמת אפעל מרכזת את הפניות אהובה, מזכירת בית הספר. ניתן לפנות אליה
במהלך שעות היום בטלפון 03/6723409.
במתחם זומר מרכזת את הפניות אירית פקטור המנהלת האדמיניסטרטיבית של התיכון.
ניתן לפנות אליה במהלך שעות היום בטלפון 03/7585431.
בנושא הסעות: ניתן לפנות אל שחר פליישמן רכז ההסעות בטלפון 052/4611202 או אל
רכזי ההסעות האזוריים.
בנוסף אתר בית הספר ממשך לפרסם עדכונים אודות הבניה. לצפייה באתר לחצו כאן.
ותיבת המייל לשאלות ופניות ממשיכה לעמוד לרשותכם. כתובת התיבה:
Zomer4U@gmail.com.

שנה טובה וחגים שמחים!
צוות בית הספר