תזכורת סל תרבות 20/11/2016

תזכורת : סל תרבות – דף הסבר להורים

הורים יקרים,

סל התרבות הינו תשלום שנתי חד-פעמי, המשמש את הכיתות השונות למטרת טיולים וסיורים לימודיים בלבד, וכן למימון התצלום השנתי.

 אליה אלון, רכז הטיולים של ביה"ס, בנה, ביחד עם מחנכי הכיתות, תוכנית טיולים לכל כיתה וכיתה.

התשלום לטיולים נקבע לפי הערכה של עלות האוטובוסים, האבטחה והדרכת הטיול (בכתות הגבוהות). יצויין כי צוות ביה"ס, בעזרת ההורים, עושים כל מאמץ כדי להוזיל עלויות, וזאת עקב השאיפה לצאת לפעילויות רבות ככל האפשר במסגרת הסל השנתי.

 סל התרבות נבדק ואושר ע"י יו"ר ועד ההורים המרכזי ומשרד החינוך.

 סל התרבות יתנהל כקופה נפרדת לכל כיתה, והיתרה תעבור משנה לשנה.

 לא יהיה סבסוד צולב בין הכיתות. לכיתה שנשארו לה עודפים מהשנה הקודמת, הפחתנו את התשלום באופן יחסי, תוך שמירה על מסגרת התקציב המיועדת לצרכי השנה.

 גביה חלקית של סל התרבות בכיתה מסוימת לא תאפשר לכיתה לצאת לטיולים המתוכננים. אנו מבקשים להשלים את התשלום עד היציאה לחופשת חנוכה, כלומר לכל המאוחר עד ל- 25.12.2016.

 עיריית ר"ג מקצה מדי שנה סכום למלגות לתושבי ר"ג בלבד.

טפסים, ניתן לקבל במזכירות בית הספר.

 ניתן לשלם את סל התרבות ב-3 תשלומים שווים.

 אגרת תושבי חוץ בסך 662 ₪ תשולם בנפרד ע"י כל תלמיד הגר מחוץ לרמת-גן. תושבי גבעתיים פטורים מהאגרה. (קיים הסכם בין הרשויות על ביטול אגרה לתושבי גבעתיים).

 

השנה, ניתן לשלם את תשלומי ההורים באינטרנט.

 

מצ"ב הנחיות להורים על אופן ביצוע התשלומים באינטרנט באמצעות פורטל התשלומים לרשויות המקומיות.

 

 

 ב ב ר כ ה ,

 

 

                        רחל האן – מנהלת ביה"ס                                      פז מוזר ושגיא ניסן – יו"ר ועד הורים

 

 

 

תשלום  בשקלים – סל תרבות לפי כיתה

 

כיתה

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ז'

ח'1

ח'2

סל תרבות תשע"ז

200

200

225

250

351

486

636

761

513