לוח צילצולים והפסקות

שיעור

משעה

עד שעה

זמן כניסה לכיתה
7:55
8:00
שיעור ראשי
8:00
9:40
הפסקה
9:40
10:15
שיעור שלישי
10:15
11:00
הפסקת התרעננות
11:10
11:15
שיעור רביעי
11:15
12:00
הפסקה
12:00
12:15
שיעור חמישי
12:15
13:00
הפסקה
13:00
13:30
שיעור שישי
13:30
14:15
שיעור שביעי
14:15
15:00