הודעות - הודעות כלליות

הרשמה לבית הספר

הרישום לבית הספר פתוח אך ורק לתלמידים המתגוררים ברמת – גן בעת הרישום. הרישום לבית הספר לשנה"ל תשע"ח – 2017-18 הסתיים.     הרישום לשנת הלימודים תשע"ט (ספטמבר 2018) יפתח